Scroll down for selected seat details

“While Aya Was Sleeping"-Film screening

Bulgarian Cultural Institute London - 186-188 Queen's Gate, London, United Kingdom

Online Sale Ended

Description

Film Screening of “While Aya Was Sleeping”

A charity event in support of the medical treatment of Bulgarian director Cvetodar Markov

27th of September, 2017, Wednesday, 19:00, “Sofia” Gallery

Plot Summary: The seven year old Aya spends a lot of time in the theater because her farther, Asen, is an actor. One night Aya falls asleep in the control room. After the end of the show, intrigue, betrayal and tension in the theater group gradually escalate. Asen's illusions collapse, when he finds out that the television star, Boyan, will replace him in an upcoming premiere. Aya's father provokes a scandal, which turns into a drunken brawl. Will Asen succeed to rediscover himself with the unreserved support of his wife and the selfless love of his daughter?

Bulgaria, 2015, 90 min.
Scriptwriter: Cvetodar Markov
Director: Cvetodar Markov
Cameraman: Kiril Palikarski
Music: Teodosi Spasov
Cast: Stefan Denolyubov, Emil Emilov, Georgi Kadurin, Julian Vergov, Irini Zhambonas, Stanka Kalcheva, Stefan Mavrodiyev, Krassimira Kuzmanova, Aya Mutafchieva
Producer: Hristian Nochev

---------------------------------------------------------------------------

Кинопрожекция на филма “Докато Ая спеше”

Благотворително събитие за лечението на режисьора Цветодар Марков

27-ми септември 2017 г., сряда, 19:00 часа, Галерия “София”

Сюжет: Седемгодишната Ая прекарва много време в театъра, защото баща й Асен е актьор. Една вечер Ая заспива в апаратната. След края на представлението интригите, предателствата и натрупаното напрежение в театралната трупа постепенно ескалират. Илюзиите на Асен рухват, когато разбира, че телевизионната звезда Боян ще го измести в отдавна подготвяна постановка и таткато на Ая провокира скандал, който прераства в пиянска свада.
Ще успее ли Асен да преоткрие себе си с безрезервната подкрепа на жена си и безкористната обич на дъщеря си?

България, 2015, 90 мин
Сценарий: Цветодар Марков
Режисьор: Цветодар Марков
Оператор: Кирил Паликарски
Музика: Теодосий Спасов
С участието на: Стефан Денолюбов, Юлиан Вергов, Георги Кадурин, Ирини Жамбонас, Стефан Мавродиев, Емил Емилов, Станка Калчева, Красимира Кузманова, Ая Мутафчиева
Продукция: Христиан Ночев

Location

186-188 Queen's Gate, London, United Kingdom (Get Directions)